Nákupný košík

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky DriveShop.sk

Platné od 15.1.2021

I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvného vzťahu na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi PredávajúcimKupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode Predávajúceho na internetovej stránke www.driveshop.sk.
 2. Predávajúcim je elektronický obchod www.DriveShop.sk prevádzkovaný spoločnosťou Nippon Group s.r.o., so sídlom Obchodná 26, 81106, Bratislava, IČO: 47515121, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 94204/B, DIČ: 2023938037, IČ DPH: SK2023938037 (ďalej len "Predávajúci").
 3. Kontaktné údaje Predávajúceho:
  • e-mail: help@driveshop.sk
  • telefón: +421 948 199 007
  • IBAN: SK23 1100 0000 0029 2290 4291
  • SWIFT: TATRSKBX
 4. Adresa pre vrátenie tovaru:
  • názov firmy: isklad 190304/09
  • meno príjemcu: Nippon Group s.r.o.
  • ulica a číslo: Diaľničná cesta 5
  • PSČ: 90301
  • mesto: Senec
  • krajina: Slovenská republika
  • kontakt: +421 948 799 408
 5. Orgán dozoru pre elektronický obchod www.DriveShop.sk:
  • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  • Bajkalská 21/A
  • P.O. Box 5
  • 82007 Bratislava
  • odbor výkonu dozoru
  • kontakt: +421 2 5827 2172 alebo +421 2 5827 2104.
 6. Kupujúcim je každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar v internetovom obchode www.driveshop.sk odoslaním objednávky spracovanej v informačnom systéme internetového obchodu www.driveshop.sk (ďalej len „Kupujúci").
 7. Kupujúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar dodaný a odovzdaný (ďalej len „Oprávnená osoba“). Uvedenie mena Oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 8. Objednávkou sa rozumie Kupujúcim vyplnený elektronický formulár dostupný na adrese www.driveshop.sk/basket resp. www.driveshop.sk/checkout/summary obsahujúci najmä informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, celkovú cenu za tovar a dodanie, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, alebo e-mail odoslaný Predávajúcemu s podrobným popisom tovaru, ktorý bude predmetom Kúpnej zmluvy.
 9. Dodávateľom sa rozumie súbor právnických osôb, výrobcov a distribútorov, s ktorými Predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.
 10. KupujúciPredávajúci sa môžu prostredníctvom e-mailových správ dohodnúť na dodaní tovaru, ktorý nie je uvedený v katalógu internetového obchodu www.driveshop.sk. V takom prípade Predávajúci upresní Kupujúcemu dodacie a platobné podmienky vzťahujúce sa na neštandardný tovar na objednávku.

II. Objednávanie tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si vyberie tovar v elektronickom katalógu internetového obchodu kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ nachádzajúce sa pod produktovou fotografiou a cenou (v katalógu tovarov), alebo pod opisom tovaru, cenou a informáciou o dostupnosti (v produktovej karte).
 2. Pre objednanie tovaru je potrebné kliknúť na obrázok košíka v pravom hornom rohu obrazovky a zvoliť jednu z možností:
  1. Pokračovať v objednávke (zobrazí formulár pre zadanie adresy, voľbu spôsobu dopravy a platby, zhrnutie objednávky)
  2. Zobraziť košík (zobrazí obsah košíka s tovarom a možnosťou pridať / odobrať jednotlivé položky alebo upraviť množstvo)
 3. K ukončeniu nákupného procesu, odoslaniu objednávky a uzavretiu Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár pozostávajúci zo 4 krokov.
  1. Krok 1 - Môj košík: zoznam jednotlivých položiek v košíku s možnosťou pridať a odobrať položky alebo zmeniť množstvo (počet kusov).
  2. Krok 2 - Adresa: Kupujúci si najprv zvolí spôsob nákupu (Prihlásiť sa, Vytvoriť účet, Nákup bez registrácie). Následne sa zobrazí formulár pre zadanie adries:
   1. Adresa dodania – miesto, na ktoré chce Kupujúci dodať zakúpený tovar a základné kontaktné údaje Kupujúceho (meno, emailová adresa, telefónne číslo) pre úspešné doručenie alebo vydanie tovaru. Adresa dodania sa môže zhodovať s Fakturačnou adresou. Adresu dodania je potrebné vyplniť aj v prípade doručenia na výdajné miesto spoločnosti Zásielkovňa.sk / Zásilkovna.cz alebo expresné odberné miesto iSklad.sk.
   2. Fakturačná adresa – Kupujúci má možnosť zvoliť si adresu zhodnú s dodacou adresou, alebo zadať iné fakturačné údaje.
  3. Krok 3 - Doprava & Platba: Kupujúci má možnosť vybrať si z rôznych druhov dopravy a platby. Cena za jednotlivé druhy dopravy a platby sa vypočítava automaticky v informačnom systéme Predávajúceho podľa váhy a celkovej ceny objednávky.
   1. Spôsob dopravy:
    1. Výdajné miesto spoločnosti Zásielkovňa.sk / Zásilkovna.cz (do 10kg)
    2. Doručenie kuriérom na adresu v SR / ČR
   2. Spôsob platby:
    1. Platba prevodom na účet Predávajúceho (platba vopred)
    2. Platba na dobierku (platba pri prevzatí tovaru)
    3. Platba cez platobnú bránu GoPay (napr. platobnou kartou)
  4. Krok 4 - Zhrnutie: Kupujúci má možnosť skontrolovať všetky detaily objednávky, jednotlivé adresy, zoznam tovaru, váhu a celkovú cenu objednávky (ďalej len „Kúpna cena“).
  5. Nákupný proces sa uzavrie a návrh Kúpnej zmluvy sa odošle tým, že Kupujúci vyjadrí svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka a klikne na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“. V prípade, že Kupujúci zvolil platbu cez platobnú bránu GoPay, bude požiadaný o dokončenie platobného procesu a zaplatenie Kúpnej ceny v ďalšom kroku, po uzatvorení objednávky.
 4. Predávajúci pošle Kupujúcemu najprv oznámenie o zaznamenaní objednávky (návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy) v informačnom systéme Predávajúceho na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v druhom kroku elektronického formulára. Predávajúci následne objednávku spracuje a odošle Kupujúcemu potvrdenie objednávky, ktorým záväzne akceptuje návrh Kúpnej zmluvy.
  1. Za záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim (ďalej len „potvrdenie objednávky“) sa považuje písomné potvrdenie Predávajúceho odoslané na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v druhom kroku elektronického formulára. Potvrdenie objednávky posiela Predávajúci zvyčajne po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky odosielané oznámenie o prijatí objednávky do informačného systému Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  2. Potvrdenie objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, vrátane ceny prepravy tovaru, údaje o Predávajúcom, prípadne iné údaje. Doručením emailu o Potvrdení objednávky dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci, ktorý má v informačnom systéme Predávajúceho vytvorené užívateľské konto (registrovaný a prihlásený užívateľ v informačnom systéme www.driveshop.sk) si môže zobraziť zoznam svojich objednávok v sekcii „Môj účet“ / „Moje objednávky“. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

III. Ceny za tovar a dopravu

 1. Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode www.driveshop.sk sú uvedené v mene EUR a sú platné v čase objednania tovaru, t.j. v momente odoslania objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, ktorý nie je v momente objednania skladom, ďalej v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny výmenných kurzov voči mene EUR, v prípade tlačových chýb, pri výraznom náraste inflácie alebo pri zmenách dodacích podmienok Dodávateľov tovaru. Predávajúci je v takých prípadoch povinný informovať Kupujúceho o zmene ceny.
 3. Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode www.driveshop.sk sú uvedené ako konečné, vrátane 20% dane z pridanej hodnoty.
 4. V cene tovaru nie sú započítané náklady na dopravu a spôsob platby. Ceny za dopravu a platbu sa zobrazia Kupujúcemu v 3. kroku elektronického formulára a sú vypočítané automaticky informačným systémom Predajcu podľa celkovej váhy objednávky a zvoleného spôsobu dopravy a platby.
 5. Ceny za jednotlivé spôsoby dopravy a platby sú uvedené aj v samostatnej sekcii Doprava a poštovné.

IV. Kúpna cena a vlastnícke právo

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve najneskôr pri prevzatí tovaru, a to platbou v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere na výdajnom mieste, dobierkou v mieste dodania tovaru, platbou prostredníctvom služby GoPay alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
 2. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny v zmysle článku III odsek 2. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o akejkoľvek zmene Kúpnej ceny a obe zmluvné strany v takom prípade môžu odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 4. Dokladom o predaji je faktúra zaslaná elektronickou poštou na emailovú adresu Kupujúceho. Elektronická faktúra je vydaná v súlade s §71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením Kúpnej ceny.

V. Dodacie podmienky

 1. Každý tovar v katalógu internetového obchodu www.driveshop.sk je predávaný podľa aktuálnych popisov, produktových fotografií, nákresov a ďalších doplňujúcich informácií uvedených v produktovej karte tovaru.
 2. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare uvedené v elektronickom katalógu, popisoch alebo prospektoch umiestnených v elektronickom obchode predávajúceho sú nezáväznými údajmi a majú informačný charakter. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto údajov.
 3. Predávajúci uvedie predpokladanú dobu dodania tovaru v potvrdení objednávky. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru, alebo v prípade predpokladanej dodacej lehoty dlhšej ako 14 dní je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho. Kupujúci môže v takom prípade zrušiť objednávku alebo jej časť, týkajúcu sa predmetného tovaru a Predávajúci mu vráti Kúpnu cenu alebo jej časť.
 4. Tovar, ktorý má Predávajúci aktuálne skladom, je v informačnom systéme Predávajúceho označený zeleným príznakom (rámčekom) a zobrazuje aktuálne disponibilný počet kusov, ktoré si Kupujúci môže objednať.
  1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za situácie, kedy sa tovar vypredá v čase medzi vložením tovaru do košíka a samotným odoslaním elektronického formulára (uzavretím objednávky).
  2. Predávajúci vybavuje Objednávky priebežne každý pracovný deň.
 5. Tovar, ktorý nemá Predávajúci aktuálne skladom, je označený žltým alebo čiernym príznakom (rámčekom) s informáciou o predpokladanej dodacej lehote.
  1. Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia Kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar Predávajúci odosiela (odovzdáva balík prepravcovi / doručovateľovi).
 6. Na tovar označený príznakom "Na objednávku" sa vzťahujú špeciálne dodacie podmienky, ktoré Predávajúci upresní Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty pred záväzným potvrdením objednávky.
 7. Dodacie podmienky, zvyčajné dodacie lehoty a denné uzávierky pre jednotlivé spôsoby dopravy a platby sú uvedené v samostatnej sekcii Doprava a poštovné.
 8. Miestom dodania tovaru je Adresa dodania zadaná Kupujúcim pri vypĺňaní objednávkového formulára a následne potvrdená Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
 9. Miesto dodania tovaru závisí od zvoleného typu dopravy. Ak si Kupujúci zvolí:
  1. Doručenie kuriérom v SR“ (resp. „Doručenie kuriérom v ČR“), Miestom dodania tovaru je Adresa dodania zadaná Kupujúcim pri vypĺňaní objednávkového formulára.
  2. Expresný osobný odber“, Miestom dodania tovaru je výdajné miesto logistického partnera Predávajúceho na adrese Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava.
  3. Vyzdvihnúť na odbernom mieste“, Miestom dodania tovaru je Kupujúcim vybrané výdajné miesto v sieti Zásielkovňa.sk, resp. Zásilkovna.cz pre Českú republiku.
 10. Po potvrdení objednávky a jej spracovaní logistickým partnerom Predávajúceho nie je možné zmeniť typ dopravy (prepravcu). Kupujúci môže zmeniť Adresu dodania iba po dohode so zákazníckym centrom prepravcu, ak takúto možnosť ponúka. V takom prípade dostane od prepravcu po spracovaní zásielky informačný email vrátane inštrukcií k presmerovaniu zásielky.
 11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku, alebo nedodanie tovaru zavinené nesprávnym zadaním Adresy dodania (adresy prijímateľa zásielky) alebo kontaktných údajov, najmä telefónneho čísla alebo emailovej adresy Kupujúceho.
 12. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala splnomocnená osoba. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 13. Záväzok Predávajúceho dodať tovar Kupujúcemu sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V takom prípade má Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.
 14. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri prevzatí od prepravcu, resp. od personálu výdajného miesta.
  1. V prípade, že zásielka, tovar alebo jeho obal sú mechanicky poškodené, je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi, resp. personálu výdajného miesta, a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia zásielky alebo tovaru. Kupujúci je v takom prípade oprávnený zásielku neprevziať.
  2. Záznam potvrdený prepravcom alebo personálom výdajného miesta Kupujúci odošle Predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu reklamacie@driveshop.sk.
  3. Predávajúci následne môže poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo, v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať Kupujúcemu nový tovar. Pri osobnom odbere potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru, že nie je poškodený a je v súlade s potvrdením objednávky.
 15. Kupujúci berie na vedomie, že zakúpený tovar môže vyžadovať odbornú montáž kvalifikovaným personálom (napr. autodiely, oleje, prevádzkové kvapaliny). Kupujúci je povinný dodržiavať pokyny výrobcu uvedené na obale výrobku a pokyny výrobcu motorového vozidla, pre ktoré je zakúpený tovar určený.

VI. Reklamácie a záruka

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Pri tovare s obmedzenou dobou spotreby je dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti vyznačený na obale výrobku.
 2. Predávajúci zodpovedá za výrobné vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. Pri reklamácii a uplatňovaní záruky je potrebné postupovať podľa platného Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Cieľom reklamačného poriadku je uľahčiť proces reklamácie pre Kupujúceho.
 3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady zavinené  výrobcom, prepravou zásielky alebo Predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
 4. Predávajúci neručí za vady vzniknuté neodborným zásahom pri montáži, nesprávnym používaním, nerešpektovaním pokynov výrobcu tovaru alebo výrobcu motorového vozidla.
 5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Uplatniť si nároky z vád zistených pri prehliadke tovaru môže kupujúci za predpokladu, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 6. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu po dohode s Predávajúcim tak, že doručí tovar Predávajúcemu na vlastné náklady a písomne uvedie druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv.
 7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam uzatvorenia Kúpnej zmluvy, musel vedieť.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť reklamovaný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 9. Nárok Kupujúceho na uplatnenie záruky u Predávajúceho zaniká:
  1. nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu, príslušenstva a pod.,
  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (zásielky),
  3. uplynutím záručnej doby tovaru,
  4. akýmkoľvek poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim alebo inou neoprávnenou osobou,
  5. používaním a skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach,
  6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, inštaláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  7. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  8. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 10. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o akceptovaní/zamietnutí reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom pošty alebo e-mailu.
 11. Tovar určený výhradne na použitie v motoristickom športe, príležitostných pretekoch, uzatvorených akciách a podujatiach nesmie byť používaný, v zmysle platných právnych predpisov (napr. Zákona č. 2018/106 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke), v bežnej cestnej premávke. Takto označené tovary nemajú potrebné schválenie (homologizáciu) pre použitie v cestnej premávke a po ich montáži na motorové vozidlo nie je možné ich reklamovať.
 12. Pri niektorých tovaroch je vyžadovaná montáž v odbornom servise. Pri reklamácii tovarov určených pre osobné motorové vozidlá alebo tovarov vyžadujúcich odbornú montáž kvalifikovaným personálom (napr. autoservisom), je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu písomné potvrdenie o vykonaní odbornej montáže a kópiu daňového dokladu potvrdzujúcu montáž výrobku.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu najneskôr v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa").
 2. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa nevzťahuje na podnikateľov a právnické osoby. Ak je Kupujúcim právnická osoba, resp. podnikateľ - živnostník, a v procese objednávky uvedie platné fakturačné údaje vrátane IČO, DIČ resp. IČ DPH, tovar je zakúpený v rámci podnikateľskej činnosti Kupujúceho a nemôže byť vrátený podľa ods. 1 tohto článku.
 3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky (faktúry), presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie - najmä číslo bankového účtu a/alebo poštovú adresu.
 4. V záujme uľahčenia procesu odstúpenia od zmluvy Kupujúci vyplní vzorový "Formulár na odstúpenie od zmluvy", ktorý Predávajúci odoslal Kupujúcemu pri potvrdení objednávky spolu s „Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej v elektronickom obchode DriveShop.sk“. Oba dokumenty ako aj zhrnutie postupu pri vrátení tovaru sú popísané v samostatnom článku Reklamačný poriadok.
 5. Kupujúci je povinný odoslať Odstúpenie od zmluvy (formulár) Predávajúcemu najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru prostredníctvom doporučeného listu alebo elektronickej pošty (emailu). Predávajúci je povinný písomne (elektronickou poštou) potvrdiť Kupujúcemu prevzatie Odstúpenia od zmluvy.
 6. Kupujúci je zároveň povinný do 14 dní odo dňa Odstúpenia od zmluvy doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a pod. v originálnom a nepoškodenom obale vo forme poistenej zásielky. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Adresa pre vrátenie tovaru Predávajúcemu je uvedená v článku 1, odsek 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 7. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, poškodený alebo neúplný, a nachádza sa vo výrobcom zapečatenom pôvodnom obale, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu za tovar alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia Odstúpenia od Kúpnej zmluvy a tovaru Predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 8. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu za tovar alebo jej časť zníženú o hodnotu jeho opotrebenia v lehote 14 pracovných dní od doručenia Odstúpenia od Kúpnej zmluvy a tovaru Predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 9. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v predchádzajúcich bodoch týchto Všeobecných obchodných podmienok, Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
 10. Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru sa nevzťahuje na:
  1. tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho,
  2. tovar vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre Kupujúceho (na objednávku),
  3. tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu, vykonal iné závažné zmeny znemožňujúce plnenie Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú Kúpnu cenu v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na bankový účet Kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a presné podmienky ich spracovávania, uchovávania a ochrany (napr. rozsah spracúvaných a uchovávaných údajov, práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, zodpovedná osoba, prenos osobných údajov, úprava osobných údajov a iné zásady spracúvania osobných údajov Predávajúcim) sú uvedené v samostatnom článku Ochrana súkromia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Uzavretím Kúpnej zmluvy udeľuje Kupujúci súhlas podľa § 5 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracúvaním svojich osobných údajov Predávajúcim. Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia Kupujúceho pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, doručenie objednaného tovaru a fakturácia.
 3. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľom Predávajúci a dotknutou osobou Kupujúci (fyzická osoba).
 4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Predávajúci je v prípade odvolania súhlasu povinný osobné údaje zlikvidovať bez zbytočného odkladu.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Kupujúci (fyzická osoba) nie je spokojný s vybavením svojej objednávky, dodaným tovarom, alebo prístupom Predávajúceho, môže sa obrátiť so svojím podnetom na Predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty na adresu reklamacie@driveshop.sk.
 2. Pokiaľ sa Kupujúci (fyzická osoba) domnieva, že Predávajúci nevybavil reklamáciu v súlade s jeho očakávaniami, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva, môže v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 EUR s DPH, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 4. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od Kupujúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 EUR s DPH. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na internetovú stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie, časť Alternatívne riešenie sporov (Formulár pre podanie návrhu na začatie ARS).
 5. Orgánom pre Alternatívne riešenie sporov je napr. Slovenská obchodná inšpekcia:
  • Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia. Sídlo subjektu: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika
  • Adresa pre doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, P.O.BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika.
  • Emailová adresa pre podania v elektronickej podobe: ars@soi.sk

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia Kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.driveshop.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú vždy Všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahuje platná legislatíva Slovenskej republiky.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme e-mailových správ, pokiaľ nie je uvedené inak.
 6. Kupujúci uzatvorením objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, že ich obsahu porozumel a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Späť hore